De NOS moet niet te moeilijk doen over die ‘cultuurverandering’

Blog
Opinie
Bas Hakker
15-11-2023
Er zat natuurlijk een soort open vraag in de conclusies van CuLTR Diagnose, het bureau dat onderzoek deed naar de cultuur bij NOS Sport. Er is onvoldoende aandacht voor de professional (‘behoefte aan feedback’), onduidelijkheid bij medewerkers (‘de mate van vrijheid leidt op organisatorisch niveau regelmatig tot verwarring over rol en taak’), de korte termijn is te dominant, er is veel voorzichtigheid (‘een deel van de medewerkers geeft aan zich op sommige onderwerpen niet altijd makkelijk uit te spreken en lastige gesprekken soms uit de weg te gaan. Aanspreken op gedrag is geen vanzelfsprekendheid’) en het personeelsbeleid is niet op orde (‘niet altijd ingrijpen bij niet functioneren en sommige medewerkers vragen om meer helderheid over doorgroeimogelijkheden en toekomstperspectief’).

Leiderschap
Er moet dus best wat gebeuren daar en er lijkt vooral behoefte aan duidelijk leiderschap; gewoon bazen die wat werkregels erin gooien en daar mensen op aanspreken. Veranderen is dus heel belangrijk en het is boeiend om er even wat literatuur op na te slaan. Een interessante gast is bijvoorbeeld Steven ten Have, hoogleraar change management aan de VU (en bekend van de korte periode dat hij voorzitter van de RvC was bij Ajax) en eigenaar van Ten Have Change Management.

Hij is niet zo van het commentaar geven op cases van buitenaf, maar het boek dat hij schreef genaamd ‘Verandermanagement’ biedt wel wat interessante aanknopingspunten. Hij en zijn mede-auteurs bespreken daarin namelijk achttien mythes over verandermanagement door in de literatuur te zoeken of ze eigenlijk wel kloppen. Zo concludeert hij bijvoorbeeld dat er geen bewijs is voor de effectiviteit van zelfsturende teams en zegt hij het lastig te vinden om iets te zeggen over de effectiviteit van inzetten op organisatieculturen omdat de definitie niet echt eenduidig is.

Het moet beter
Waar het natuurlijk om gaat, is dat het beter moet bij de NOS. Er heerste waarschijnlijk een beetje rommelige sfeer waarbij de grootste waffels de leukste klussen kregen en er veel matig leiderschap was. Er moest iets veranderden en daar zegt die Ten Have wel interessante dingen over in de epiloog van het boek waarin dus de vraag centraal staat: hoe verander je zo effectief mogelijk waarbij je gebruikmaakt van bewezen kennis? Die pakken we er even bij. Wacht…

  1. De epiloog heeft de kop ‘Het nieuwe veranderverhaal’ en bestaat uit verschillende delen. We maken ze even een beetje handzaam:
  2. De mythe dat 70 procent van alle veranderinitiatieven mislukt slaat nergens op. ‘Er blind van uitgaan dat veranderingen een grote kans van mislukken hebben, is misleidend en potentieel schadelijk’.
  3. Mensen hebben richting nodig: ‘Een visie, een missie, een doel of een droom die kan informeren, mobiliseren en inspireren en zelfs kan helpen met onzekerheid en angsten om te gaan (…) Een gevoel van urgentie onder medewerkers is niet essentieel voor het slagen van de verandering’.
  4. Vertrouwen in de leiders is inderdaad noodzakelijk voor succesvolle verandering. ‘Welke leiderschapsstijl het meeste effectief is hangt af van de context’.
  5. Een beetje aardig zijn helpt. ‘Emotionele intelligentie bij leiders kan bijdragen aan de betrokkenheid en tevredenheid bij medewerkers en zo een positieve uitwerking hebben op het veranderproces. Steun van leidinggevenden is essentieel voor succesvolle verandering.’
  6. Om de benodigde verandercapaciteit op te bouwen moeten vaardigheden van medewerkers worden ontwikkeld. ‘Belangrijke hulpmiddelen zijn strategie, structuur, systemen, missie, sociale processen en mensen.’
  7. Er moet aandacht zijn voor weerstand.
  8. Cultuur is een illusoir concept. ‘Aanhangers lopen het risico verstrikt te raken in schadelijke stereotyperingen’.
  9. Het combineren van het stellen van doelen met het geven van feedback is een krachtig instrument dat veranderleiders kunnen toepassen om gedrag van medewerkers te beïnvloeden. ‘Commitment aan de veranderdoelen is essentieel’.
  10. Ga niet aan de slag met zelfsturende teams.
 
Nou ja, jullie zien wel zo’n beetje wat er daar moet gebeuren hé? De nieuwe hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman moet vooral veel concrete duidelijkheid geven waar hij op de lange termijn heen wil met NOS Sport en welke bijdrage hij daarbij verwacht van mensen. Op die bijdrage moet hij mensen kunnen aanspreken, maar wel op een beetje aardige manier. Niet veel meer en zeker ook niet veel minder.

Verleg je grenzen!

schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief