Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING COOPR B.V.

Wij werken hard om de naamsbekendheid van onze opdrachtgevers een boost te geven. Jouw persoonsgegevens hangen we daarentegen liever niet aan de grote klok. Wij gaan dan ook vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.


1. Over ons


Wat leuk dat je onze website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.


Coopr B.V.
KvK-nummer 66970091
Contactpersoon Jody Koehler
E-mailadres info@coopr.nl
Telefoonnummer 010-3419734


2. Persoonsgegevens


Deze persoonsgegevens verwerken we:

Voor- en Achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Adres, postcode, woonplaats;
Bankrekeningnummer;
Curriculum vitae;
KvK-nummer en bedrijfsnaam.
Deze bijzondere persoonsgegevens verwerken we (van onze medewerkers):

BSN;
Gegevens over ziekteverzuim (medische gegevens).
Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen.


3. Doeleinden


Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.


Offertes
Je kan bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen. Om deze op te kunnen stellen hebben we alle contactgegevens nodig die we hopelijk later op een factuur mogen zetten. Ook als jij of de onderneming waarvoor je werkt geen klant bij ons wordt, bewaren we de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo onze werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaren we de gegevens graag voor ons eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes we hebben aangeboden.

 

Klant- en projectmanagement
Wanneer je klant bij ons wordt, sluiten we met jou of de onderneming waar je voor werkt een overeenkomst. We verwerken daarom de noodzakelijke (contact)gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren, facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen controleren.

We bewaren deze gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment of de laatste factuur (als dat moment later valt). We hebben namelijk een wettelijke verplichting om de facturen en bijbehorende administratie zo lang te bewaren.


Partners
Als we met jou of de onderneming waar je voor werkt, samenwerken, dan verwerken we de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens om de samenwerking tot een goed einde te kunnen brengen en de overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren.

We verwerken de gegevens ook ten behoeve van de facturatie en bewaren deze gegevens tot 8 jaar na de factuurdatum ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht. Buiten deze plicht om bewaren de persoonsgegevens tot 1 jaar na de samenwerking, zodat we mogelijk nog eens contact op kunnen nemen voor nieuwe samenwerkingen.

 

Deelnemers evenementen
Wij organiseren verschillende evenementen, zoals de Coopr Academy. Daarom verwerken wij je contactgegevens. Zo kunnen we contact met je opnemen en jouw aanmelding en deelname verwerken. Zonder deze gegevens kunnen wij je niet registreren als deelnemer van het evenement. Gegevens die alleen nodig zijn voor het evenement, verwijderen wij binnen 6 maanden na de datum van het evenement.


Sollicitanten
Wat enorm leuk dat je bij ons wil werken! Via onze website kun je solliciteren op een van onze vacatures, wij verwerken gegevens om deze sollicitatie af te handelen. Dit zijn de gegevens die jij zelf bij jouw sollicitatie zelf aan ons hebt verstrekt. Deze gegevens worden verwerkt omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, zonder deze gegevens kunnen wij jouw sollicitatie niet in behandeling nemen en niet beoordelen of wij jou gaan aannemen.

Sollicitatiegegevens bewaren wij uiterlijk tot 1 jaar na het eind van de sollicitatieprocedure. Na afloop van deze termijn zullen wij de gegevens verwijderen.


Medewerkers
Op moment dat iemand bij ons in dienst treedt, hebben wij persoonsgegevens nodig die noodzakelijk zijn om een arbeidsovereenkomst te kunnen sluiten. Zonder deze gegevens kunnen wij geen arbeidsrelatie met jou overeenkomen.

Daarnaast zijn wij als werkgever wettelijk verplicht om gegevens van onze werknemers op te nemen in onze administratie. De bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken, waaronder medische gegevens, BSN en verzuimgegevens, verwerken wij omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van verplichtingen en het uitoefenen van arbeidsrecht, zoals geregeld in nationale wetgeving.

Deze gegevens blijven bewaard gedurende het dienstverband. Na afloop van het dienstverband worden gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaard nadat jij uit dienst bent. Loonbelastingverklaringen en een kopie van je identiteitsbewijs bewaren wij 5 jaar na het einde van jouw dienstverband.

Voor sommige gegevens uit het personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens geldt over het algemeen een bewaartermijn van 1 jaar nadat jouw dienstverband is beëindigd.

Gegevens die na het einde van het dienstverband niet meer nodig zijn, verwijderen wij direct. Dit zijn onder andere de beoordelingen, verzuimadministratie en verzuimgegevens, functie, et cetera.


Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je NAW-gegevens en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.


Contactformulier of e-mail
Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal een jaar.


4. Doorgifte


Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

Salarisadministratie;
Pensioenen;
Externe gegevensopslag;
Nieuwsbriefdienst;
Betaaldiensten.
Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

 

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

 

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


5. Jouw rechten


We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@coopr.nl.

 

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

 

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

 

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

 

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

 

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


6. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.


7. Cookies


Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

 

Google DoubleClick
Om advertenties beschikbaar te stellen worden via deze website cookies van Google DoubleClick geplaatst. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier.

 

Disqus
Als je een reactie op onze website achterlaat, dan kun je dit doen via Disqus. Disqus plaatst cookies, deze worden pas ingeladen nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze cookies worden maximaal 12 maanden bewaard. Het privacybeleid van Disqus vind je hier.

 

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.


Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Disqus: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Analytische cookies
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

 

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.


8. Wijzigingen


Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief