Generatie Y en Z, lees eens wat vaker een krant!

Blog
Opinie
Jos Govaart
28-08-2018

Well, there I go. Dit wordt mijn eerste ouwe lullenblog. Ik heb namelijk een oud-belegen oproep, en ik mag het nog net want formeel ben ik nog nét een millennial dus ik spreek ook mezelf aan.. Ik roep iedereen in de generatie Y en Z op om eens vaker een krant te lezen, een abonnement op De Correspondent of op Blendle te nemen. Jullie stellen namelijk zelf dat het vertrouwen in online platforms zoals Facebook afneemt en dat journalistiek wel degelijk belangrijk is. Alleen. Jullie lezen het niet. Of nauwelijks. 50% consumeert minder dan eens per week een journalistiek product. En ja, dat vind ik een probleem.

Verzinsels winnen van feiten

Er is een adagium dat de laatste jaren voldoende opging. Perception above facts. Je kunt je als je de huidige ontwikkelingen bekijkt wel afvragen waar die perceptie op gebaseerd is. André Manning vertelde me een jaar of drie geleden al eens dat hij een klas met studenten voor zich had die een internationaal onderwerp, ik meen dieselgate, analyseerden. Hij vroeg die klas hoe zij aan hun bronnen kwamen. Het antwoord was vrijwel uitsluitend: Social Media. Er kwam geen krant of ander serieus nieuwsmedium aan te pas. En ja, dat is een probleem.

Denkkracht ontwikkelen

Ik vraag me in dit licht af, wie heeft nu welke verantwoordelijkheid. Als uit de Trust Barometer van Edelman blijkt dat we algoritmes minder vertrouwen en de journalistiek weer een beetje meer, hoort daar dan ook geen gedrag bij? Dat blijft uit. Daarbij heb je twee partijen. Eerst het perspectief van de jonge lezer. Waarom lezen zij zo weinig kranten? Is het desinteresse, heeft het met geld te maken? Of is het gewoon niet bon ton meer als je iets intelligenters leest dan de laatste instastories? In de ontwikkeling van student naar volwaardige professional is het lezen van kranten belangrijk. Steeds meer mensen in West-Europa werken in de (zakelijke) dienstverlening. Dan is in elk beroep context belangrijk. Net zoals het ontwikkelen van je strategisch denkvermogen. Dan is lezen van ontegenzeggelijk belang. Daardoor heb je voeling met wat er in de wereld speelt, waarom er gebeurt wat er gebeurt en je leert er met name zelf door denken. Ik merk in dagelijkse praktijk dat de grootste kwaliteit die je ook in ons vak kunt hebben denkvermogen is. En dat is, zo is mijn overtuiging, hartstikke goed te trainen. Maar dat moet je dan ook doen. Dat bereik je niet door social feeds af te struinen. Dat levert ook inzicht op, maar dat is vooral het inzicht van je eigen filterbubbel. En ik vind dat je daar regelmatig uit moet om succesvol te kunnen zijn.

Aantrekkelijk maken

Zou, ik noem maar wat, De Volkskrant veel beter gelezen worden als zij hun digitale product gratis zouden aanbieden aan studenten? Of ouders die voor een gereduceerd tarief voor de hele looptijd van de studententijd een abonnement kunnen aftikken? En wat zouden kranten zelf kunnen innoveren om aantrekkelijk te worden? Ik vind ontwikkelingen zoals Blendle, De Correspondent maar ook de nieuwe Volkskrant-app in dat licht positieve ontwikkelingen. Fijne intuïtieve online ervaringen, waar steeds nieuwe functionaliteiten aan worden toegevoegd. Maar de schaal is me te klein, print daalt veel te snel, en online stijgt me te langzaam. Dé oplossing heb ik ook nog niet paraat. Maar als we in onderzoeken aangeven dat we de journalistiek belangrijk vinden, dan moeten we daar zelf ook iets aan doen. Wat ik er zelf aan doe? Naast dat we op kantoor alle kranten hebben, heb ik zelf een abonnement op de Volkskrant, De Correspondent en Blendle Premium. Daarnaast voed ik mezelf met ons zakelijke abonnement op de Harvard Business Review en luister ik verschillende podcasts. Ja, dat kost tijd. But it pays off. Ben ik tenminste heilig van overtuigd.