Matcht de content van jouw merk met de identiteit?

Blog
Content Marketing
Mewael Fitiwi
17-08-2020
Alles wat de doelgroep leest en hoort over jouw merk draagt bij aan je imago, en dus ook de content die jij maakt. Als merk heb je dus voor een deel in de hand hoe je wordt gezien. Bijvoorbeeld door content te maken die aansluit op jouw identiteit en nog steeds relevant is voor de doelgroep. 
 
Een merk moet een weerspiegeling zijn van de identiteit van een bedrijf of product. Dit is iets wat van binnen zit. Met content en andere communicatievormen kan een merk ervoor zorgen dat het imago (dat wat aan de buitenkant te zien is) een goede weerspiegeling is van de identiteit. Toch hebben veel merken hier moeite mee. Hoe zorg je voor die match?
Ik denk graag groot. Stel, je kijkt naar Europa als merk. Wat is de identiteit van Europa? Als je het mij vraagt gaat dat om eenheid, het gevoel dat we samen sterker zijn dan wanneer we dingen alleen doen. Het is belangrijk dat de saamhorigheid die Europa tracht te brengen, ook gevoeld wordt door diegenen die daar belang bij hebben. Helaas matcht dit niet met hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Het is leuk dat we samen met een aantal andere landen onder de Europese vlag vallen, maar het gevoel van eenheid wordt naar mijn mening vaak nog gemist. Eigenlijk zien alleen de Amerikanen ons als één, helaas slaan zij daar vervolgens weer in door.
 
De (gewenste) identiteit van Europa matcht dus niet met het imago dat het heeft in de wereld. Een van de oorzaken hiervan is het nieuws dat uit Brussel komt. Via een eenrichtingsbaan bereikt dit het thuisland, waar het vervolgens wordt geduid met een nationale bril. Europa mist media en een platform (met content) die een Europees perspectief aan het nationale toevoegt zonder het alleen over Brussel te hebben. Europa laat zien hoe belangrijk het is om content te hebben waarin je bewijst levert voor wat je met jouw identiteit nastreeft.
Hoe moet het dan wel?
Coolblue weet als geen ander hoe het door middel van content op een positieve manier een koppeling maakt met de merkidentiteit. Een identiteit waarin klantgerichtheid centraal staat. Dat klant- en servicegerichte komt ook terug in werkelijk álles wat zij doen. "Alles voor een glimlach” is geïntegreerd in hun service, platform, maar ook hun communicatie. Van copy op de doos tot de video’s met beginbaas Pieter Zwart: als je er maar van gaat glimlachen. Zelfs wanneer je in de content-uitingen het logo van Coolblue zou weghalen, zijn ze nog steeds herkenbaar als de afzender.

Coolblue bewijst dat de ‘why’ van jouw organisatie een mooi plekje geven op de website onder het kopje ‘wie zijn wij’ niet voldoende is. Het alleen verkondigen is niet genoeg, met content kan je bewijzen dat je ook daadwerkelijk doet wat je zegt, dat het in de DNA van jouw merk zit.
 
Consistentie speelt hierbij een belangrijke rol. Want alleen door als merk consistent uit te dragen wat je doet en waarom je dit doet door middel van relevante content overtuig je jouw doelgroep. Veel merken doen het campagnematig. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde onderwerpen die matchen met de identiteit actueel zijn. Dan speelt intern de vraag op; moeten we hier iets mee?
Hoe zit het met jouw merk?
Draagt jouw merk zijn identiteit uit middels content? In de waan van de dag is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles waar je als merk voor staat (je identiteit) ook terug te zien is in de content uitingen. Mijn tip, doe een stapje terug. Door een stapje terug te doen en uit te zoomen zie je of de huidige contentstrategie überhaupt wel past bij je identiteit.

Richt je daarbij op de doelgroep. Uiteindelijk zijn zij de mensen die je wil bereiken. Verricht bijvoorbeeld een onderzoek onder je doelgroep om te zien of de identiteit van jouw merk wordt (h)erkend.
 
Met deze insights kan je een kritische blik werpen op de huidige contentstrategie. Vraag jezelf af, matcht deze met de identiteit van mijn organisatie? En als afsluitende tip: de identiteit is de motor van jouw merk, deze draait te allen tijde. Zorg dus voor een always-on aanpak en geen campagnematige.