Publiciteit laat zich niet dwingen

Blog
Opinie
Noesjka van der Helm
22-09-2011

Garanties? Nee. Totale controle? Nee. Timing volledig in de hand? Nee. Publiciteit laat zich niet dwingen. Iets nieuws onder de zon? Wereld schokkend? Niet echt. En toch blijkt dit gegeven lang niet altijd door te dringen.

Twee sporen

Het feit dat journalisten, bloggers en influencers niet laten sturen, lijkt soms moeilijk te verkroppen. Waarom kunnen we er niet meer invloed op hebben? Antwoord: "Dat is PR." Voor sommigen een even grote dooddoener als "Zo is het leven." Maar ondanks dat je zelf wel degelijk richting kunt kiezen, haakjes kunt aandragen, kunt faciliteren met informatie, maakt de schrijver er toch zijn eigen verhaal van. Dan is het inderdaad niet te straks geregisseerde tekst zoals intern is afgestemd nadat het door de tig lagen van de organisatie is gegaan. Het is een stuk vanuit de perceptie van de journalist, (veelal) getoetst aan meerdere bronnen en verwerkt in een redactioneel stuk. Dát is nu juist de kracht van PR: een ruwe diamant die gepolijst is, vervolgens verwerkt is tot een sierraad en daarna zijn eigen functie krijgt.

Opvoeding

Voor ons heel logisch, maar wij 'adviseurs' hebben natuurlijk ook makkelijk te praten. Uiteindelijk gaat het niet om onze organisatie en onze dienstverlening. Die interne voorzichtigheid leidt er vaak toe dat een onderwerp er helemaal niet uitgaat, zodanig is afgezwakt dat geen journalist het meer interessant vindt of een 'commerciële draak' is geworden. Iets waar je als adviseur niet achterstaat en waar, na veel moeite, niets mee gedaan wordt. Het resultaat: géén publiciteit, wèl frustraties. De dagelijkse praktijk laat zien dat het zo niet hoeft te gaan. Veel 'gedoe' kan voorkomen worden door je PR-antennes vroegtijdig uit te zetten. Vaak hoor je al in de eerste gesprekken of een organisatie al 'klaar' is voor PR. Voel je in je onderbuik stiekem al wel aan dat dit niet het geval is, sta dan even stil, bekijk wat er aan de hand is en reageer.

Aan de interne en externe adviseurs rest een schone taak: de taak van het 'opvoeden'. Bovendien, soms een moeilijk besef, is een compromis ook een optie. De gevoeligheden zijn er niet voor niets bij de klant. Hoe graag je ook publiciteit wil genereren, het middel is geen doel. Werkt het niet? Ga dan terug na de tekentafel en begin op nieuw. Een leeg papier, de basis aanzetten en dan het echte werk.