Social Media Richtlijnen: Vertrouw je elkaar?

Blog
Opinie
Jos Govaart
21-03-2010
Een van de meest besproken onderwerpen binnen ons vakgebied is op dit moment het al dan niet formuleren van Social Media Guidelines voor werknemers binnen organisaties. Tijdens workshops die Jody en ik onlangs gaven merken we dat dit een onderwerp is, dat veel communicatiemensen bezighoudt. Wat me in deze discussies vooral opvalt is dat dit soort guidelines vrijwel nooit positief benaderd worden. Het lijkt in het meest positieve geval een instrument te zijn om bewust te worden van de potentiële gevaren van communiceren via social media door je werknemers.  Dat is een gemiste kans. Werknemers weten beter.

Social Media Guidelines vanuit controle
Ook in het 1.0 tijdperk was het not done om vertrouwelijke informatie op straat te gooien. Dat werknemers zo nu en dan in privésituaties loslippig zijn is iets van alle tijden.  Maar zulke regels had je ook voor het social mediatijdperk opgesteld.  Een opfrissessie lijkt me in dit soort gevallen wenselijk.  Roep een dwarsdoorsnede van je organisatie bij elkaar en bepaal met elkaar wat spelregels. Denk daarbij aan regels als:
 • Lek geen vertrouwelijke informatie.
 • Houd je tijdens een "black period" op de vlakte.
 • Wees je er bewust van dat werk en privé in deze tijd volledig door elkaar loopt. Wat je op persoonlijke titel zegt straalt ook af op het bedrijf waar je werkt en vice versa.
 • Wees transparant over wie je bent.
 • Blijf bij je eigen expertisegebied.
 • Tel tot 10 voordat je iets post.
 • Wees relevant.
 • Wees respectvol.
 • Dit zijn op zichzelf prima regels waar je mee uit de voeten kunt. Als er echter een bedrijfscultuur heerst waar men elkaar niet vertrouwt of waar de binding met het bedrijf erg klein is, dan kun je regels opstellen wat je wil. Erg effectief en productief zullen ze dan niet worden.

  Je eigen medewerkers als ambassadeurs
  Uitzendorganisatie Manpower deed onlangs een interessant onderzoek naar het werknemersperspectief op social media guidelines.  Slechts 2% van de Europese werknemers zeggen dat de reputatie van hun onderneming geschaad is door gedrag van werknemers in social media. Datzelfde onderzoek gaat ook op een thema in wat ik veel interessanter vind: ,,Waaraan kunnen social media een grote boost geven binnen je organisatie". De respondenten mochten daar bij een eerste en tweede antwoord geven. Zie hieronder voor de antwoorden op die vraag.

  Als men dat toch vindt, dan zouden blogposts over social media guidelines toch een hele andere inhoud moeten hebben dan de discussie die vorige week woedde op communicatieonline en diverse LinkedIN groepen? De realiteit is echter, zo ervoer ik in de workshops die ik gaf, dat de praktijk van vandaag nog vooral gaat over het beteugelen van angst. Ik ben er van overtuigd dat je die angst met een dagdeel werk weg kunt nemen. Daarna is de weg vrij om samen met je werknemers creatief na te denken over de mogelijkheden die social media je bieden. Die zijn talrijk, zeker wanneer je mensen binnen je organisatie daarbij betrekt? Iemand nodig die je daarbij kan en wil begeleiden? Je mag me altijd bellen