Informatie is tegenwoordig overal en altijd te halen, 24/7. En soms is dat ook nieuws. Deze video van de week gaat over de wereldwijde rol van Twitter voor journalisten. Het is meer dan een platform waarop je jezelf kan laten horen en jezelf kan promoten, waar veel mensen het voornamelijk wél voor gebruiken.

Interactie en samenwerken

De video maakt direct duidelijk waarin de toegevoegde waarde van Twitter voor de journalistiek kan zitten. Het is de snelheid, interactie en mogelijkheid tot samenwerken. Er wordt een voorbeeld gegeven van een journalist die midden in de acties van de Arabische lente zat. Hij vroeg zijn volgers om nieuws te verspreiden en om te helpen bij het vertalen van filmpjes die hij maakte. Creëren van onafhankelijk nieuws nieuwe stijl. Ook gaf hij via Twitter een ongefilterd beeld van wat er zich afspeelde.

Mobile en social

Ontwikkelingen op het gebied van mobile en social zijn continue. We kunnen gemakkelijk stellen dat na internet de sociale media veruit het meeste effect hebben op de journalistiek. Het barst er van de interessante ideeën en er zijn volop bronnen te vinden om een verhaal te verifiëren waardoor er ‘beter’ nieuws kan worden gebracht.

“News is constant. It’s a never ending flow. It has no beginning, it has no end. We have to break out of this idea that news is a once-a-day product. It’s a service.”

Filterfunctie

De journalist is de filter van de informatieoverload op social media en moet brengen wat echt belangrijk is. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat veel mensen nog geen stem hebben op social. Het is dus aan de journalist om de link te leggen tussen verhalen en deze te combineren tot een goed verhaal.