Wat maakt een winning PR case? De European Excellence Awards 2015

Blog
PR
Marlous Westra
15-12-2015
Vorige week waren collega Marcel en ik in Stockholm. Niet zomaar, maar omdat we met de KPN Pridestream case genomineerd waren voor een European Excellence Award. Helaas ging iemand anders er met de prijs vandoor. Over de gehele avond viel het op dat er weliswaar veel 'one offs' waren, maar dat er een aantal bureau's uitsprong die keer op keer de award in ontvangst mochten nemen. Boeiend wel. Hoe kan dit? Zijn dat bureau's met een neus voor winning PR cases? Zijn zij geoefend in het zo goed mogelijk opschrijven van de case? Of hebben zij een megabudget en wedden ze op veel paarden tegelijk? Tijd om dit eens wat beter onder de loep te nemen.  

Trigger triggert
Eén van die bureau's die meerdere keren het podium op mocht, was Trigger, een communicatiebureau opgericht door vier mensen die merkten dat engagement met de doelgroep veel beter kon en dus anders moest. Zonder enige back-up van investeerders startten zij 5 jaar geleden hun bureau, met als belangrijkste focus het vinden van de gedeelde interesse van klanten en hun doelgroep. Zij claimen dat dat de kracht is van hun campagnes. Aangezien Coopr maar 1 jaartje ouder is en omdat het continue leren en beter worden in ons DNA zit, is Trigger een partij die we dan ook maar al te graag volgen. Zij waren met 10 cases genomineerd waarvan zij er 5 verzilverden vorige week.

Wat maakt een winning case?
Aan onze tafel werd daar natuurlijk met verwondering over gesproken. Hoe kan het dat hun cases zó vaak worden beloond? Van de Zweden uit het vak hoorden we het enigszins kritische geluid dat Noorwegen gewoon meer funding heeft dan de andere Nordics. Er is meer geld voor campagnes en as we know: dat helpt. Maar toch. Is dat dan het enige? Wat ons ook opviel, was het gebrek aan lijn in de cases van Trigger. Die gingen alle kanten op. Niet alleen maar consumer of lifestyle projecten. Nee, hun cases lopen uiteen van finance tot non-profit en alles wat daar tussen zit. Dus reden genoeg om Trigger's top 3 winning cases eens even de revue te laten passeren hier. Read en learn.

1. Laerepenger.
Een financiële case in opdracht van DNB, de grootste bank van Noorwegen. Met 2,1 miljoen klanten heeft DNB een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. De insight achter deze campagne was de trend die DNB spotte dat - ondanks de rijkdom - met name jonge mensen steeds meer creditcardschulden kregen en moeite hadden om dat terug te betalen. Daarom heeft DNB zich hard gemaakt om personal finance onderwijs op het schoolrooster te krijgen.

De paraplu van de campagne was de aanname dat mensen in armere landen dan Noorwegen, meer weten over personal finance dan zij. Uit een survey onder 20 landen bleek deze aanname inderdaad te kloppen. Zweden, Polen en Spanje bleken het beste te zijn in personal finance. En wat kan je dan beter doen dan de kinderen uit die landen vragen om te helpen?

En dat gebeurde dan ook. Door de inzet van digitale media werden de kinderen met elkaar in contact gebracht zodat zij met elkaar kennis en begrip over geld konden uitwisselen. Deze ontmoetingen leidden tot nieuw lesmateriaal voor scholen. Een tool waarmee kinderen van alles kunnen leren over waar geld vandaan komt en hoe zij kunnen sparen. En de waarde ervan zit 'm in het feit dat niet de bank, maar kinderen en ouders uit verschillende culturen met andere gewoontes hun ervaringen en tips delen voor een gezonde financiële situatie.  

Het is een slimme campagne, gebaseerd op een maatschappelijke trend, onderbouwd met relevante inzichten. Ook over de timing is goed nagedacht. Eerst is de ambitie van DNB gelanceerd over dat kinderen op school al geleerd moet worden verstandig met geld om te gaan. Met politici is vervolgens het gesprek geopend over de toenemende financiële problemen van jongeren in Noorwegen.

Na de introductie van de tool, is er gestructureerd gewerkt aan het op zoveel mogelijk scholen toepassen van de tool. Inmiddels zijn dat er 370 met een totaal van bijna 32.000 kinderen. Het doel is om dit net zolang te promoten totdat het nut ervan door de politiek wordt erkend. Zelf vind ik het een prachtige gelaagde campagne, waar weliswaar overduidelijk funding achterzit. Maar omdat het zo'n belangrijk maatschappelijk onderwerp vat, en de commerciële belangen van de bank zo naar de achtergrond verdwijnen, is deze case wat mij betreft een terechte winnaar.  

Benieuwd naar de andere twee award winning cases van Trigger? Die komen in een volgend blog aan bod!