OPKOMEN VOOR "RECHTMIJDERS"

Onder het label BrandMR introduceert SRK Rechtsbijstand een nieuwe juridische dienst. Laagdrempelig, betaalbaar en in heldere taal. Voor mensen die te veel verdienen voor sociale advocatuur maar een dure advocaat niet kunnen of willen betalen. Ook nieuw: je hoeft geen verzekering af te sluiten, dus je zit nergens aan vast. Geen uurtje factuurtje, geen elitair taalgebruik. Gewoon, advies waar je wat mee kunt.
Maar. Zonder er een al te technisch verhaal van te maken, heeft BrandMR te maken met een hele grote beer op de weg. En die beer heet de Nederlandse Orde van Advocatuur (de Orde). De specifieke regel die BrandMR belemmert: de Verordening van de Advocaat in Loondienst, ofwel: de VODA. Die bepaalt dat advocaten alleen onafhankelijk kunnen werken, als die advocaten in dienst zijn van advocatenkantoren waar het bestuur uit advocaten bestaat en de aandelen van dat advocatenkantoor alleen in handen zijn van advocaten. Dit werkt een open markt tegen evenals de mogelijkheden voor innovatie. Omdat BrandMR dat allemaal anders wil doen (en toch ook weer niet), mogen zij geen advocaten inzetten voor klanten zonder verzekering. Tijd om het publiek bij deze discussie te betrekken.
Doelstelling
De vraag was simpel en tegelijkertijd ingewikkeld. Tweeledig bovendien. Creëer draagvlak bij het publiek en trek politieke aandacht. Vooropgesteld betekent dat: maak de discussie überhaupt relevant voor de maatschappij. Vervolgens konden we zoveel mogelijk aandacht rondom de discussie genereren.
Aanpak
Allereerst bedachten we een term voor de populatie die we moesten aanspreken, die ook de urgentie moest benadrukken van dit nieuwe initiatief. We kwamen met de term "rechtmijders”: mensen die bewust geen juridische hulp zoeken als ze in moeilijkheden zitten, omdat ze het spannend, onbetaalbaar of onzeker vinden. Met alle gevolgen van dien (ontslag, faillissement, hoge kosten door een slechte aannemer, etc.). 
Vervolgens hebben we onderzoek uitgezet onder meer dan 1.000 Nederlandse mannen en vrouwen vanaf 18 jaar om te toetsen hoe zij tegen juridische hulp aankijken. Daar kwam uit dat maar liefst een kwart van de Nederlandse bevolking bewust rechtshulp "mijdt”. Onduidelijkheid en hoge kosten zijn de voornaamste redenen om geen advocaat in de arm te nemen. 
Met hagel schieten was hier ongewenst. Breed uitsturen wilden we bewaren voor het moment dat de dienst werkelijk live zou gaan. Onze strategie was daarom: we richten ons op een kwalitatieve en constructieve samenwerking met het Financieele Dagblad. Een gerichte media-insteek dus. Daar hebben we de spokesperson, marketingdirecteur Peter Hoitinga dan ook op voorbereid.
Resultaat
De inhoudelijke benadering leverde een voorpagina artikel in het Financieele Dagblad en meer kwalitatieve publicaties op, waaronder in gerenommeerde vakbladen als Advocatie en het Advocatenblad. Wat belangrijker is, is dat het FD geïnteresseerd raakte in het vervolg en ook nieuwe ontwikkelingen goed volgt en trouw publiceert (zoals de klacht bij de Autoriteit Consument en Markt en de dagvaarding van de Orde door BrandMR). Nog waardevoller is dat er politieke aandacht en steun is gekomen voor het initiatief BrandMR, namelijk door VVD-parlementslid Jeroen van Wijngaarden en Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. De discussie wordt niet langer alleen door BrandMR gevoerd. De druk op de Orde voor aanpassing van de Verordening op de Advocaat in Loondienst wordt nu door meerdere partijen gevoerd.