Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt

Maar liefst 1,4 miljoen Nederlanders heeft het contact met vrienden, familie en collega’s verminderd of zelfs beëindigd vanwege problematische tegenstellingen over maatschappelijke onderwerpen. Daarom wilde SIRE de bewustwording creëren dat verbondenheid met elkaar een groot goed is en dat je samen in staat bent problematische tegenstellingen te overwinnen. Op 10 januari 2023 werd de campagne gelanceerd.  
Doelstelling 
Vanuit PR hadden we meerdere verhalen te vertellen, namelijk de aankondiging van de nieuwe campagne, de uitleg van de term polarisatie en het effect van polarisatie in de samenleving en de kleine kring te duiden door midden van onderzoeksresultaten. Het was belangrijk om deze goed op elkaar aan te laten sluiten, lokale relevantie en nieuwswaarde te creëren, en zo een urgente en begrijpelijke boodschap over de bühne te brengen.  
 
Inzicht 
Uit onderzoek van DVJ Insights in opdracht van SIRE bleek dat het gevoel van polarisatie - een veelal negatief ervaren vorm van tegenstellingen – bij 54% van de Nederlanders resulteert in zorgen. De meest genoemde zorgen zijn: toename van conflicten (64%), zich niet openlijk kunnen uiten (40%) en geen debat meer kunnen voeren met elkaar (37%).   
 
Ook op persoonlijk niveau zijn confronterende effecten te zien. Ruim een derde van Nederland ervaart polarisatie in hun persoonlijke omgeving en geeft aan dat dit in de privésfeer tot een conflict geleid heeft.  Bij driekwart van deze mensen leidt dit tot een vervelende sfeer, frustratie of irritatie onder familieleden, vrienden en collega’s. Dat dit alles een groot negatief effect heeft op de band tussen hen is duidelijk: 1,4 miljoen Nederlanders heeft door discussies over polariserende onderwerpen het contact met naasten zien verminderen of zelfs verbroken. 
 
Aanpak 
Coopr was vanaf de beginfase betrokken om vanuit PR en communicatie mee te denken over het nog uit te voeren onderzoek en messaging van de campagne. We verzorgden een geïntegreerd PR plan, Q&A, interviewcoördinatie en waren het eerste aanspreekpunt voor media op de dag van lancering. Daarnaast gaven wij communicatie-advies over campagnematerialen zoals TVC’s, advertenties en OOH uitingen. 
 
Resultaat 
SIRE en Coopr kijken terug op een succesvolle campagne. Lucy van der Helm, directeur van SIRE: ‘PR is in het laatste decennium voor SIRE veel belangrijker geworden. Zichtbaarheid in de belangrijkste nieuwsmedia bij de aftrap van de campagne is cruciaal voor de bekendheid van het thema. De samenwerking met Coopr op het complexe onderwerp ‘polarisatie’ was in alle opzichten meer dan geslaagd. Zij hebben heel doeltreffend bij alle nieuwsmedia gepitcht. Ook heeft Coopr geadviseerd over de persstrategie, over de messaging en zij hebben de onderzoeksresultaten van de 0-meting mede geanalyseerd. Dit alles om tot een onderscheidend persbericht en een krachtige infographic te komen. Alles bij elkaar hebben we hiermee prachtige PR-resultaten bereikt.’ 
 
Met coverage op TV en radio, in print en online zijn er alleen de eerste campagnedag al tientallenpublicaties en items verschenen, onder andere bij NOS Journaal, NPO Radio 1 en 2, RTL Nieuws, Jinek, Hart van Nederland, HLF8,Op1 en Nieuwsuur, Algemeen Dagblad (plus regionale edities), Trouw, LINDA, Cosmopolitan, Adformatie en Marketingtribune. 91% van alle Nederlanders zijn inmiddels bereikt met de SIRE campagne. 
Schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief